Project management diagram of cost, time, scope, human resources, risks, quality and communication with icons.Hand holding Coffee cup or tea and voip headset,memo book. - 101274179
PREMIUM

Schemat zarządzania projektem kosztów, czasu, zakresu, zasobów ludzkich, ryzyka, jakości i komunikacji z ikonami. dłoń trzymająca filiżankę kawy lub zestaw słuchawkowy i voip, książkę memo.

 101274179

Podobne zdjęcia Royalty-Free