English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Laser sintering machine for metal. Metal is sintered under the action of laser into desired shape in working chamber. 3D printer printing metal. Modern additive technologies 4.0 industrial revolution - 100857303
PREMIUM

Maszyna do spiekania laserowego metalu. metal jest spiekany pod działaniem lasera do pożądanego kształtu w komorze roboczej. drukarka 3d drukująca metal. nowoczesne technologie addytywne 4.0 rewolucja przemysłowa

 100857303

Podobne zdjęcia Royalty-Free