industrial peat extraction with a ditch and piled turf blocks, nature destruction of a raised bog landscape in the Venner Moor, Lower Saxony, Germany, selected focus - 100397097
PREMIUM

Przemysłowe wydobycie torfu z rowem i spiętrzonymi blokami darni, naturalne zniszczenie krajobrazu torfowiska wysokiego w venner moor, dolna saksonia, niemcy, wybrane zagadnienie

 100397097

Podobne zdjęcia Royalty-Free