Użytkowanie I Licencje – Posumowanie

Licencja typu Royalty-Free Licencja Standardowa Licencja Rozszerzona Wylacznie na Drukowanie Abonament
Zobacz
Licencję Editorial
Zobacz Licencję Rozszerzoną Zobacz
Licencję Editorial
Ograniczenie czasowe Brak Brak Brak
Liczba Kopii Publikacji / Limit Kopii 500,000 Brak 500,000
Materiały Publikacyjne (magazyny, artykuły oraz treść)
Materiały Publikacyjne (prasa codzienna)
Materiały Publikacyjne (książki, podręczniki. E-książki, na odsprzedaż / distrybucję / cele komercyjne)
Materiały Publikacyjne (Drukowane/Online/Multimedialne materiały Edukacyjne oraz dołączone płyty CD)
Materiały Publikacyjne (Okładki wszelkich Publikacji)
W przypadku użycia redakcyjnego, sklasyfikowanego w powyższej tabelce, licencjobiorca musi nabyć rozszerzoną licencję redakcyjną, gdy nakład publikacji przekracza 500 000 lub gdy treści są użyte na okładce dowolnej publikacji redakcyjnej.
Licencja na Wielu Użytkowników Nieograniczona Liczba Użytkowników
Liczba Użytkowników dzielących między sobą dostęp do danego zdjęcia
- Wyraź zgodę aby większa ilość użytkowników w obrębie tej samej organizacji posiadała dostęp do pobranych zdjęć.
Nieograniczona
Zobacz Licencję na Wielu Użytkowników