Remaining Time -0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x
Tylko do użytku redakcyjnego
Tylko do użycia wydawniczego: To zdjęcie może być używane tylko do celów redakcyjnych. Wykorzystanie tego zdjęcia w reklamie, do celów handlowych lub promocyjnych jest zakazane, chyba że licencjobiorca uzyska odpowiednią zgodę. 123RF.com nie świadczy żadnych usług dotyczących takich zezwoleń.
Informacje o materiale filmowym
ST. PETERBURG, Rosja - OKOŁO CZERWANE, 2016: Kościół Zbawiciela nad Krwią Chrystusa lub Kościół Zbawiciela nad rozlanym Krwi. Został on wzniesiony dekretem cesarza Aleksandra III w latach 1883-1907
Numer materiału filmowego: 67538025
Czas trwania: 19.99s
Rodzaj Mediów: Wideo ( Publikacyjne )
Prawo autorskie: libertos