Great Grey Owl, Strix nebulosa, Adult in Flight, lądując na Oddziale, w zwolnionym tempie

Remaining Time -0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x
information icon62963365
video icon24.04s