Remaining Time -0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x
Informacje o materiale filmowym
Ludzi biznesu gromadzić koło obraca. Pętla na ostatnich sekundach
Numer materiału filmowego: 56980288
Czas trwania: 6s
Rodzaj Mediów: Film
Prawo autorskie: Paha_L