Makro bliska zsynchronizowany monitorze komputera pokazano :: szerszym strzał z kursora przycisk Tweet użytkownika kliknięcie na nim; Aparat Dolly prawo do niewidocznej pozycji przed powrotem do rozliczenia różnic :: Jedna z serii ikon społecznej mediów komputerowych, b

Remaining Time -0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x
Tylko do użytku redakcyjnego
Tylko do użycia wydawniczego: To zdjęcie może być używane tylko do celów redakcyjnych. Wykorzystanie tego zdjęcia w reklamie, do celów handlowych lub promocyjnych jest zakazane, chyba że licencjobiorca uzyska odpowiednią zgodę. 123RF.com nie świadczy żadnych usług dotyczących takich zezwoleń.
information icon55914675
video icon41.84s