Remaining Time -0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x
Tylko do użytku redakcyjnego
Tylko do użycia wydawniczego: To zdjęcie może być używane tylko do celów redakcyjnych. Wykorzystanie tego zdjęcia w reklamie, do celów handlowych lub promocyjnych jest zakazane, chyba że licencjobiorca uzyska odpowiednią zgodę. 123RF.com nie świadczy żadnych usług dotyczących takich zezwoleń.
Informacje o materiale filmowym
Wilno, Litwa - 02 czerwca 2015: Zespół przenoszenia pracowników i położyć płytki na nowej nawierzchni chodnika na 02 czerwca 2015 roku w Wilnie. Ujęcie statyczne. 4K
Numer materiału filmowego: 51341001
Czas trwania: 9s
Rodzaj Mediów: Film ( Publikacyjne )
Prawo autorskie: sauletas