Makro bliska zsynchronizowany monitorze komputera pokazano :: szerszym strzał przycisk Tweet z kursora użytkownika kliknięcie na nim; Kamera Dolly prawo do niewidocznej pozycji przed powrotem do rozliczenia wariacje :: Jedna z serii "mediów społecznych komputerowych ikon, b

Remaining Time -0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x
Tylko do użytku redakcyjnego
Tylko do użycia wydawniczego: To zdjęcie może być używane tylko do celów redakcyjnych. Wykorzystanie tego zdjęcia w reklamie, do celów handlowych lub promocyjnych jest zakazane, chyba że licencjobiorca uzyska odpowiednią zgodę. 123RF.com nie świadczy żadnych usług dotyczących takich zezwoleń.
information icon44211652
video icon43.84s